Valoa taiteelle!_Riikka Vuorenmaan kuvanäyte teoksesta Piilo.

Taiteilijaesittelyssä: Riikka Vuorenmaa

RIIKKA VUORENMAA ETSII AJAN JÄTTÄMIÄ JÄLKIÄ

 

Riikka Vuorenmaa on Rovaniemelle kotiutunut freelance-valosuunnittelija. Hän on valmistunut maisteriksi Lapin yliopiston mediakulttuurin ja Teatterikorkeakoulun valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmista. Vuorenmaa on mukana pohjoisissa esittävän taiteen ryhmissä, hän on Monitaideyhdistys Pisteen jäsen ja vierailee usein Agit-Cirkin tuotannoissa. Etenkin nykytanssi ja -sirkus ovat hänelle tärkeitä taidemuotoja. Kuluvana talvena hänen valo- ja kuvasuunnitteluaan on koettavissa muun muassa Rovaniemen teatterin Kumiseva hanki -teoksessa. Vuorenmaa tekee valosuunnittelua myös Oulussa ja Helsingissä.

 

Mikä tekee valotaiteesta kiinnostavan, mitä on sen erityisyys?

Valo nostaa materiasta esiin asioita, jotka ovat niissä aina olemassa, mutta jotka voi huomata vasta valaistuna tai joiden luonteen valo muuttaa. Projisoitu kuva lisää materian päälle monenlaisia merkityskerroksia. Itse kuva puolestaan saa kaupunkiympäristön materialta uusia ulottuvuuksia ja rosoja.

Mitä mahdollisuuksia valotaiteella mielestäsi on?

Toivoisin näkeväni teoksia, joissa yhdistyy kaupunkimittakaava ja ihmisen läsnäolo. Valolla voi myös tehdä hyvin leikkisiä asioita, niitä olisi hauska nähdä katukuvassa.

Mistä Valoa taiteelle! –teoksessasi on kyse?

Materiaan kertyy jälkiä siitä ajasta, jonka se on ollut nykyisessä muodossaan. Kaupungin seinien seassa kulkevat ihmiset jättävät niihin merkkejään aivan kuten eläimet metsässä. Kuvaamissani seinissä on raapimisjälkiä ja ihmisen roiskeita. Näen kaupungin ja metsän rakentumisen, kulumisen ja rapautumisen kiertokulussa paljon yhteistä. Samoin koen ihmisyydessä paljon eläintä.

Millä tavalla olet aikaisemmin käyttänyt valoa työssäsi?

Työskentelen esittävien taiteiden parissa, koska haluan jatkuvasti kokea ihmisen lajityypillisen kyvyn tuntea toisen puolesta ja virittäytyä yhteiseen olotilaan. Kiinnostavimmissa töissäni olen ajatellut valoa, valonlähteitä ja materiaa animistisesti. Tällöin niillä on oma tahtonsa ja asenteensa. Esiintyjän, katsojan ja esityksen muiden elementtien vaikutussuhteet virittyvät fyysisestikin uusille tasoille. Tällaisia teoksia ovat olleet esimerkiksi Agit-Cirkin tanssia, sirkusta ja runoa yhdistäneet sisarteokset Syvä ja Saivo. Myös esityksen rytmiikka on minulle tärkeää. Muutos on kiinnostavampaa kuin valmis olemus.

 

Riikka Vuorenmaan Piilo nostaa esiin ajan puremia pohjoisia pintoja Rovaniemen Lappia-talon ikkunoissa 1.12. klo 15.00 alkaen.