Taiteen edistämispäivä 1.12.2015

 LOGO_valk

Manifesti taiteen puolesta

 

”Millaista elämää eläisimme ilman taidetta?” kysyi Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Minna Sirnö vuonna 2013. Hän määritti taiteen perustarpeeksemme, joka on niin kiinteä osa elämää, ettemme aina edes muista sen olemassaoloa arjessamme. Taiteen edistämiskeskus päätti nimetä päivän, jolloin on lupa käydä avointa keskustelua oikeuksistamme ja tarpeistamme taiteeseen.  Vuonna 2013 joulukuun 1. päivästä tuli Taiteen edistämispäivä.

Kaksi vuotta myöhemmin vuonna 2015 Taiteen edistämispäivänä annetaan sekä konkreettisesti että kuvainnollisesti valoa taiteelle. Tavoitteena on avata keskustelu ja muistuttaa taiteesta osana elämäämme. Taide ei tarvitse valaisemista, koska olisi pimennossa, vaan joskus arkisiinkin asioihin on hyvä kohdistaa valokeila, jotta niiden arvo kirkastuisi. Taiteen edistämispäivä on kuin vuosittainen hatunnosto taiteilijoille ja taiteen eteen töitä tekeville, ja samalla muistutus Taiteen edistämiskeskuksen työstä samalla kentällä.

Taiteen edistämiskeskus haluaa julistaa, miten taide kuuluu kaikille ja kaikilla tulee olla siihen oikeus. Taiteen edistämispäivänä tämä osoitetaan elävästi, kun toistakymmentä syttyvää valotaideteosta ympäri Suomen kutsuvat ihmiset kokemaan taidetta julkisiin tiloihin. Keskellä pimeää talvea teokset myös havainnollisesti osoittavat, miten taide voi valaista – monin eri tavoin. Kaikki parikymmentä valotaideteosta todistavat taiteen vaatimaa työtä. Taiteilijoiden esiin tuomisen ja työlle annettavan arvostuksen lisäksi Taiteen edistämiskeskus muistuttaakin, että taiteilijalle kuuluu palkkio työstään.

Vuosi 2015 on myös YK:n nimeämä kansainvälinen valon ja valoon perustuvan teknologian vuosi. Taiteen edistämiskeskus osallistuu Unescon Valon vuoteen 2015 nostamalla valon Taiteen edistämispäivän keskiöön ja tuo tällä tavoin myös taiteen osaksi Valon vuonna käytävää dialogia. Lisäksi Valoa taiteelle! kytkeytyy vahvasti ns. prosenttiperiaatteen kontekstiin ja ilmaisee kantansa julkisen taiteen tärkeydestä.

Taiteen edistämispäivä koskee kaikkia. Koska taide on jokaisen asia, Valoa taiteelle! on samalla avoin kutsu antaa tavalla tai toisella valoa taiteelle ja sen osallisuudelle elämässämme. Taiteen edistämiskeskus kutsuu kaikki taiteen tekijät ja taidetta tukevat toimijat mukaan valaisemaan taidetta ja haastaa museot, orkesterit ja teatterit paljastamaan olemassaolonsa ympäri Suomea Taiteen edistämispäivänä 1.12.2015.

Taiteen edistämiskeskuksen vuoden 2015 erityisteema on ”Taide on lähellä”. Joulukuussa taide kutsuu luokseen, kuinka sinä vastaat?