Konstfrämjandets dag 1.12.2015

Konstens ljus kallar

Centret för konstfrämjande gjorde den första december till Konstfrämjandets dag år 2013. Temat som angavs var tillståndet att föra öppen diskussion om vårt behov och vår rätt till konsten. År 2015 var Centret för konstfrämjandes specialtema är ”Konsten är nära” och den tredje dagen för konstfrämjande går under namnet Ljus över konsten!

I skymningen tänds ljuskonstverk på 14 orter över hela Finland och gör konsten synlig och tillgänglig för folket. En del av verken lever en natt, en del kastar ljus över sin omgivning en längre tid. De innehållsmässigt olika verken visar på diverse sätt upp ny finländsk konst och visar på ljusets möjligheter i en bebyggd omgivning. Ett av målen är också att stöda synligheten för procentprincipen, som sedan år 2013 varit en av tyngdpunkterna hos Centret för konstfrämjande.

Ljus över konsten! kommer att visa på ljuskonstens mångsidiga möjligheter, bl.a. genom ljusfest som bjuder till deltagande: stadens invånare har en möjlighet att uppnå karnevalsstämning genom att delta i publikverkstäder och performativ ljuskonst. Runtom i Finland kommer vi att se ljusskulpturer och -installationer. En två meter hög tärning kallar alla oavsett ålder att leka med dess ögon, ett verk som rör sig genom staden manar med sin ljuskraft till stillhet. Någonstans görs projektioner med gobo-teknik, på annat håll lyser tiotals strobo-facklor upp bekanta byggnader på ett nytt sätt. Länskonstnärer vid de olika regionalbyråerna vid Centret för konstfrämjande koordinerar lokalt det nationella evenemanget.

År 2015 är dessutom FN:s internationellt utlysta år för ljus och ljusbaserad teknologi, som för fram vetenskapsformer som nyttjar ljus och deras nytta för mänskligheten. Centret för konstfrämjande deltar i Unescos Ljusets år 2015 genom att sätta ljuset i fokus för Konstfrämjandets dag. På så sätt blir även konsten en del av den dialog som förs under Ljusets år. Ljus över konsten! som del av Ljusets år visar på ett levande sätt hur konst, vetenskap, informationsflöde och kultur föra en harmonisk dialog. Ett drygt tjugotal ljuskonstverk lägger var för sig till sin unika röst och bevisar livskraften i finländsk nutidskonst. Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahtis, S:t Michels, Uleåborg, Björneborg, Raumo, Rovaniemi, Seinäjoki, Tammerfors och Åbo. Ett tjog konstnärer, ett tjog ljuskonstverk, fjorton orter.

I december är det dags att rikta ljuskäglan på konsten!