Pressmeddelande

Konstens ljus kallar till Konstfrämjandets dag den 1 december

 

I skymningen tänds ljuskonstverk på 14 orter på alla de områden där Centret för konstfrämjande (Taike) är verksamt. Över hela Finland visas ljusskulpturer och -installationer. Det är nu tredje gången vi firar Konstfrämjandets dag.

 

En del av verken lever endast en kväll, andra kastar ljus över sin omgivning en längre tid. Verken visar på diverse sätt upp ny finländsk konst och lyfter fram ljusets möjligheter i en bebyggd omgivning. Någonstans görs projektioner med gobo-teknik, på annat håll lyser tiotals strobo-facklor upp bekanta byggnader på ett nytt sätt. Ett av målen är också att stödja den sk. procentprincipens synlighet, som sedan år 2013 har varit ett av Centret för konstfrämjandes huvudmål.

 

I Ljus över konsten! -evenemanget har publiken en möjlighet att uppnå karnevalsstämning genom att delta i publikverkstäder och performativ ljuskonst. En två meter hög tärning kallar alla oavsett ålder att leka med dess ögon, ett verk som rör sig genom staden manar med sin ljuskraft till stillhet.

 

År 2015 är dessutom FN:s internationellt utlysta år för ljus och ljusbaserad teknologi, som för fram vetenskapsformer som nyttjar ljus och deras nytta för mänskligheten. Centret för konstfrämjande deltar i Unescos Ljusets år 2015 genom att sätta ljuset i fokus för Konstfrämjandets dag. På så sätt blir även konsten en del av den dialog som förs under Ljusets år.

 

Ljus över konsten! som del av Ljusets år visar på ett levande sätt hur konst, vetenskap, informationsflöde och kultur föra en harmonisk dialog. Ett drygt tjugotal ljuskonstverk lägger var för sig till sin unika röst och bevisar livskraften i finländsk nutidskonst.

 

Länskonstnärer vid de olika regionalbyråerna vid Centret för konstfrämjande koordinerar lokalt det nationella evenemanget, som går av stapeln i Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahtis, S:t Michels, Uleåborg, Björneborg, Raumo, Rovaniemi, Seinäjoki, Tammerfors och Åbo.

 

Centret för konstfrämjande gjorde den första december till Konstfrämjandets dag år 2013. Temat som angavs var tillståndet att föra öppen diskussion om vårt behov och vår rätt till konsten. År 2015 är Centret för konstfrämjandes specialtema är ”Konsten är nära” och den tredje dagen för konstfrämjande går under namnet ”Ljus över konsten!”

 

Konstfrämjandets dag berör alla. Eftersom konsten tillhör alla, är ”Ljus över konsten!” samtidigt en öppen inbjudan att på ett eller annat sätt kasta ljus över konsten och dess roll i vårt liv. Centret för konstfrämjande kallar alla konstutövare och aktörer som stöder konsten till att belysa konsten, och utmanar museer, orkestrar och teatrar runtom i Finland att avslöja sin existens under Konstfrämjandets dag 1.12.2015.

 

I december är det dags att rikta ljuskäglan på konsten!

 

Delta även du i att kasta ljus över Finland med konstens medel! #valoataiteelle

 

Mera information:

valoataiteelle.taike.fi

specialsakkunnig Henri Terho, p. 0295 330 901, henri.terho@minedu.fi

Centret för konstfrämjande Sydvästra Finlands regionalbyrå