Valoa taiteelle_Immanuel Pax

Taiteilijaesittelyssä: Immanuel Pax

IMMANUEL PAXIN VALOTAIDE KEHOTTAA LEIKKIIN

 

Helsingin Myllypuroon syttyvän värikkään noppakuution takana on helsinkiläinen valotaiteilija Immanuel Pax (s. 1988). Hänen teoksiaan on nähty niin teatterin lavalla kuin kaupunkitilassakin. Taiteilijan töitä on ollut esillä muun muassa Lux Helsinki -tapahtumassa, ja uusin hänen teoksensa Maailma jossa elämme valtaa Annantalon pihan tammikuussa 2016. Immanuelin valoteoksia yhdistää paikkasidonnaisuus ja vuorovaikutteisuus, ja teokset toteutuvat vasta yleisön osallistumisen kautta.

 

Mikä tekee valotaiteesta kiinnostavan, mitä on sen erityisyys?

Kiinnostavinta valossa on sen metafyysinen luonne, joka ilmenee fyysisenä vasta ollessaan kontaktissa ympäristöönsä. Valotaiteessa jännittävää on teosten olemassaolon häilyvyys. Jos sähköt katkeavat, muuttuu myös teoksen luonne ja suhde ympäristöönsä. Lakkaako se silloin olemasta valotaideteos? Tämä herättää mielenkiintoisia kysymyksiä taiteen määrittelystä.

Mitä mahdollisuuksia valotaiteella mielestäsi on?

Yksi valotaiteen vahvuuksista on sen skaalautuvuus. Yksi teos saattaa mahtua taskuun ja toinen vallata kokonaisen rakennuksen tai kaupunginosan.

Mistä Valoa taiteelle! -teoksessasi on kyse?

Teos kehottaa kaikenikäisiä heittäytymään leikkiin ja antamaan impulsseille enemmän tilaa. Toisaalta se muistuttaa elämän sattumanvaraisuudesta ja sitä kautta jokaisen hetken ainutlaatuisuudesta.

Millä tavalla olet aikaisemmin käyttänyt valoa työssäsi?

Valotaiteen lisäksi olen tehnyt valosuunnittelua myös teatteri- ja musiikkiesityksiin.

 

Immanuel Paxin kaikenikäisiä leikittävä Än, yy, tee, NYT! syttyy 1.12. klo 17.00 Myllypurossa osoitteessa Orpaanporras 20.